İK’nın geleceğini şekillendirecek 5 trend


Çalışma hayatı ve iletişim şekillerinin dünya çapındaki hızlı değişimi, iş hayatının birçok farklı noktasında olduğu gibi insan kaynakları dünyasında da değişimi kaçınılmaz hale getiriyor. Doğru çalışanı bulmak, şirketlerin piyasadaki rekabet gücünü artıran en önemli öğelerden biri. Yeteneği kazanmak kadar elde tutmanın da günden güne önemini artırdığı insan kaynakları dünyasında, değişime açık olmak ve şirketlerin değişim yöntemlerini İK süreçlerine dahil etmeleri de olmazsa olmazlar arasında. İşte, İK dünyasının geleceğini şekillendireceği düşünülen 5 yeni olgu.

  1. Çalışan Deneyimi ve İşveren Markasına Odaklanma: Birbirinden kopuk insan kaynakları uygulamaları yerine, çalışanın şirkete temas ettiği andan çıkışına kadar geçirdiği tüm aşamaları iyi bir deneyime dönüştürmek, birçok büyük ve çokuluslu firmanın odaklandığı bir konu. Bunun içinse, işveren markası uygulamalarını sadece firma dışındaki potansiyel adaylara değil, firmanın mevcut çalışanlarına da yöneltmek ve iyi bir çalışan deneyimine dönüştürmek önemli.
  2. Stratejik İK Pozisyonlarına Yönelme: İK’nın stratejik öneminin artmasıyla birlikte, koordinasyon ve yönlendirme de önem kazanıyor. Bu noktada, insan kaynakları organizasyonlarında; operasyonel mükemmelliğin yanı sıra güçlü bir koordinasyon ve strateji geliştirme becerisi aranır hale geldi. Dolayısıyla strateji oluşturan, yönlendiren ve organizasyonun işleyişini şekillendiren İK yöneticisi pozisyonları artış eğiliminde.
  3. Yeni Yetenek Kazandırma Yaklaşımları: İK’nın önemli bir ayağı olan yetenek yönetiminde ise mevcut yeteneği doğru konumlandıran yaklaşımın ötesine geçilerek, çalışana yetenek/yeterlilik kazandırmaya yönelik uygulamalar göze çarpıyor. Özellikle çalışılan fonksiyondan bağımsız olarak; iletişim, dijitalleşme, yenilikçilik gibi ortak yeterlilikler tanımlanıyor ve çeşitli uygulamalarla çalışana kazandırılmaya çalışılıyor.
  4. Yan Hakların Kişiselleştirilmesi: Firma tercihinde ve çalışan mutluluğunda önemli yeri olan yan haklar, kişiselleştirilmiş bir yapıya bürünerek, standardizasyondan uzaklaşıyor. Esnek yan haklar sunmanın ötesinde, farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki çalışan gruplarına dokunacak farklı paketlerin geliştirilmesi söz konusu.
  5. Paydaşlar: Firmaya ait insan kaynağının yanı sıra hizmetlerde önemli ölçüde yer alan, hatta zaman zaman hizmetin kalbinde yer alan tedarikçi gibi paydaşların da İK süreçlerine dahil edilmesi söz konusu. Bu yaklaşım; eğitim, yan haklar gibi bir takım kazanımlardan paydaşların da yararlandırılması şeklinde vücut bulurken, kimi firmalarda işe alım, yetenek yönetimi gibi süreçlerdeki standardizasyonun paydaşlara kadar uzanmasını içerebiliyor.

+ There are no comments

Add yours