İş Hayatını Şekillendiren WORK 3.0


Things, Endüstri 4.0, RPA (Robotic Process Automation) gibi yeni çıkan kavramlar ile birlikte şirketler iş modellerinde köklü değişikliklere gidiyor. Work 3.0 de bu kavramlardan biri. Geleceğin iş modeli olarak tanımlanan Work 3.0, profesyoneller için çalışma koşullarının esnekliği şeklinde tanımlanıyor.

 Verimlilik Artıyor

Work 3.0 iş modelinde, çalışanlar diledikleri mekan ve saatlerde çalışma özgürlüğünü elde ediyor. Bu hem memnuniyeti hem de verimliliği arttırıyor. Work 3.0 aynı zamanda ulaşım süresi, trafik gibi zaman ve enerji tüketen handikapları by-pass ederek işlerin daha kısa sürede tamamlanmasına ve böylece hem işveren hem de çalışan için diğer işlere ve fırsatlara odaklanabilmesini sağlıyor. Şirketler, insan kaynakları politikalarını bu yeni sisteme uyumlu bir şekilde revize etmek için çalışmalar yapıyor. Uzaktan iş gücünü denetleyecek ve iş akışını sağlıklı bir şekilde sağlayacak uygulamalar için yatırım yapılması şart.

Work 3.0’a hazır mısınız?

Freelance çalışma modeli de aslında Work 3.0’nin bir uzantısı. 2016 yılında, 300 bin üyesi bulunan Freelance Sendikası tarafından yapılan “Freelancing in America” anketine göre, Amerika’da çalışanların %35’ini freelancer çalışanlar oluşturuyor.

Intuit’in yaptığı bir araştırmaya göre, ABD’deki şirketlerin %80’i dönemsel ya da proje bazlı çalışan sayısını arttırmayı planlıyor.

Diğer yandan Harris Interactive tarafından Amerikalı çalışanlar üzerinde yapılan yeni bir ankete göre, çalışanların evden işlerini yürütmeleri için ciddi fedakarlıklar yapabileceklerini ortaya koyuyor. Öyle ki; ankete katılanların %34’ü sosyal medya kullanımından, %25’i akıllı telefonlarından, %17’si maaş artışından ve ilginçtir ki %5’i eşlerinden bile vazgeçebileceğini söylüyor.

Birçok şirket ve çalışan, sabit mesai saatlerinin verimlilikle doğru orantılı olmadığının artık farkında. Şirketler ve çalışanları ortak noktada buluşturacak istihdam bürolarının sayısı  giderek artıyor. Yeni çıkarılan düzenlemeler ve uygulamalarla Work 3.0 iş modeli giderek daha çok şirket ve profesyonel tarafından benimseniyor. Büyük firmaların ve hatta devletin bu modeli uygulamaya başlaması ile iş hayatımızda çok köklü değişiklikler yaşanacağı kesin.

+ There are no comments

Add yours