X ve Y Kuşağı Birbirinden Ne Kadar Farklı


Y kuşağını nasıl bilirsiniz? Genel yargılar, X kuşağına göre daha az düzenli oldukları, disiplinden hoşlanmadıkları veya kuralları sevmedikleri şeklinde. Bugüne kadar yapılan araştırmaların ortak noktası; Y kuşağının “Sorumluluk Bilinci Boyutu” altında “Düzenli”, “Disiplinli” ve “Kurallara Bağlılık” özellikleri başta olmak üzere diğer tüm kişilik özellikleri arasında anlamlı bir fark yok, ancak doğdukları ortam farklı olduğu için olayları yorumlamaları çok farklı!

Kariyerinin başında olan Y kuşağı ile iş tecrübesi daha fazla olan X kuşağının, işyerinde eğlenerek çalışma, çalışma ortamının rahat olması ve hızlı kariyer fırsatı elde etme gibi konulara bakış açıları birbirlerinden farklılaşıyor. X ve Y kuşağının kariyer beklentisi konusuna yaklaşımları farklılaşsa da, iş hayatındaki kişilik özellikleri genel yargıların aksine çok benzerlik gösteriyor.

Türkiye’nin en önemli ölçme ve değerlendirme firmalarından biri olan Assessment Systems, sorumluluk bilinci, uyumluluk, deneyime açıklık, dışadönüklük ve duygusal dengesizlik gibi “Beş Faktör Modeli’’ni esas alarak Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş, 29 kişilik özelliğinin değerlendirildiği ve bugüne kadar on binlerce kişiye uygulanan PERI Kişilik Envanteri ile iş hayatında yer alan X ve Y kuşağının kişilik özelliklerini analiz etmiş. Araştırma sonuçlarına göre, X ve Y kuşağının kişilikleri arasında anlamı bir fark yok.

Y kuşağı da X kuşağı kadar disiplinli, kurallara bağlı ve başarı odaklı

Genel yargılar, Y kuşağının X kuşağına göre daha az düzenli oldukları, disiplinden hoşlanmadıkları veya kuralları sevmedikleri şeklinde. Sorumluluk Bilinci ana boyutu altında değerlendirilen Y kuşağı, X kuşağı gibi kendini yeterli gören, düzenli, disiplinli, kurallara bağlı, başarı odaklı ve ayrıntılı düşünen olarak tanımlıyor. Bir başka öne çıkan ilginç sonuç ise, X ve Y kuşağının başkalarına güvenme, açık sözlü olma, merhametli olma ve işbirliği yapma gibi kişilik özelliklerinin benzerlik göstermesi.

 Her iki kuşak da deneyime açık

PERI Kişilik Envanteri sonuçlarına göre, her iki kuşağın da deneyime açık olduğu ortaya çıkıyor. Yaratıcı, sanata düşkün, duygusal, değişim yanlısı, fikir üreten, açık fikirli gibi özelliklerin analiz edildiği testte X ve Y kuşağının aynı ölçüde deneyime açık olduğu görülüyor. Ayrıca dışadönüklük ve duygusal dengesizlik boyutlarında benzerlikler söz konusu.

Y kuşağının olayları ele alış biçimi X kuşağının onları farklı algılamasına neden oluyor

Y kuşağının aslında diğer kuşaklardan bir farkı yok; X kuşağına göre daha düzensiz veya daha az alçakgönüllü değiller. Yaptıkları aslında, X kuşağına oranla bulundukları dünyaya daha etkin uyum sağlamak. İçinde bulundukları ortam ve durumlar için son derece fonksiyonel çözümleri ve yaklaşımları var. Olaylara bakış açıları, getirdikleri çözümler ve ele alış biçimleri X kuşağının onları farklı algılamasına neden oluyor. Oysa Y kuşağının yaptığı sadece doğdukları ortama, dünyaya uyum sağlamak.

+ There are no comments

Add yours