BAŞARILI YÖNETİCİNİN 7 İLKESİ


Son yıllarda bildiğimiz yönetici tanımı değişmeye başladı. Artık çalışanlardan uzak, kural koyan, esneklik tanımayan, yönetici tanımı günümüz iş dünyasında geçerli değil. Günümüzün başarılı yöneticisi, çalışanları ile etkili iletişim kurabilen, onları motive eden, ihtiyaçlarını bilen, takdir eden ve çalışanları tarafından takip edilen biridir. Takip edilmek bir yönetici için çok önemlidir. Çünkü ancak takip edilirseniz yönetebilir ve liderlik yapabilirsiniz. Bu yazıda başarılı bir yönetici olmak için gerekli 7 ilkeden bahsedeceğiz.

 

1.Duyarlı ve Etkili İnsan İlişkileri Kurmak

İyi bir yöneticinin çalışanlarının güvenini ve saygısını kazanması onlara olan davranışları, gösterdiği saygı, takdir edebilme becerisi, dürüstlüğü ve zor anlarda sergilediği davranışlara bağlıdır.

 

2.Etkili ve Doğru İletişim Kurmak

Dinlemek ve 2 yönlü geri bildirim doğru iletişim kurmanın temelidir. İyi yöneticiler çalışanlarından geri bildirim almaya açıktırlar. Geri bildirimler karşısında savunmacı bir tutum yerine kendi öz eleştirilerini yapıp davranışlarını değiştirebilirler.

 

3.Takım Oluşturmak ve Liderlik Yapmak

Takım oluşturmak çalışanların birbiri ile daha etkin bir şekilde iş birliği yapmasını sağlar. İyi bir ekip lideri ile çalışanlar daha yaratıcı, etkili, üretken hissederler. İyi bir yönetici iyi bir takım lideridir. Takımını motive eder, bir problem karşısında takımı ile doğrudan ve samimi bir şekilde konuşur, çözüm odaklıdır.

 

4.Hedef Belirlemek

Hedef belirlemek çalışanların ilerlemeyi hissetmelerini hatta beklentileri aşmalarını sağlar. İyi bir yöneticinin her zaman bir hedefi olmalıdır. Çalışanlar hedef karşısındaki performanslarını bilmeyi isterler hatta performanslarının takdir edilmesi maddi bir ödülden daha etkili olabilir.

 

5.Çalışanlar İçin Uygun Ortamı Yaratmak

İyi bir yönetici çalışanlarının ihtiyaçlarını bilir, onların motivasyonları için en uygun fiziksel ve psikolojik koşulları göz önünde bulundurup uygun çalışma ortamını yaratır.

 

6.İyi Bir Örnek Olmak

İyi bir yönetici kendi tutum ve davranışlarındaki tutarlılık ve sosyal hayat/iş hayatı arasında kurduğu denge ile çalışanlarına örnek olmalıdır.

 

7.Çalışanlarına Destek Olmak

Çalışanlar için kariyer ve ilerlemelerinin yöneticiler tarafından önemsenmesi ve desteklenmesi iş yerinde ihtiyaç duydukları en önemli şeylerden biridir. İyi bir yönetici çalışanların gelişimi için onlara gerekli yolu açar. Kariyer ve gelişimlerini ön planda tutar. Gerektiğinde inisiyatif almalarını sağlar. Gelişimlerini takip eder ve önemsediğini hissettirir.

+ There are no comments

Add yours