Dijital Dönüşüm Liderleri Yükseliyor


 

KPMG’nin 2018 Küresel CIO Araştırması açıklandı. Dünyanın en büyük BT araştırması, teknoloji liderliğinin daha geniş bir alanı kapsamaya başladığını, şirketlerde CIO’nun görevinin değiştiğini ortaya koyuyor. ‘Dijital Dönüşüm Lideri’ olarak tanımlanan CDO atamalarında artış göze çarpıyor. Araştırmaya katılan Türk şirketlerin yüzde 52’si bir ‘Dijiital Dönüşüm Lideri’ olduğunu söylüyor.

KPMG’nin Harvey Nash ile 20 yıldır gerçekleştirdiği CIO Araştırması’na bu yıl 84 ülkeden 3 bin 958 BT lideri katıldı. Yüzde 12’sini kadın BT liderlerinin oluşturduğu katılımcılar, şirketlerde bilgi teknolojilerinin yönetimindeki dönüşüme ışık tutuyor. ‘Dönüştürücü CIO’ başlığıyla hazırlanan rapora göre, teknolojiyle birlikte CIO’ların görevi de değişiyor. BT liderleri yalnızca kuruluşları dönüştürmüyor aynı zamanda kendileri de dönüşüyor ve bu süreçte birçoğu için kendilerini geliştirme ve etkinliklerini artırma fırsatı doğuyor. ‘Dönüştürücü CIO’ adını taşıyan KPMG-Harvey Nash 2018 CIO Araştırması’ndan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

– BT liderlerinin yüzde 49’u geçtiğimiz yıl bütçe artışı yaşadı; bu da 13 yılda görülen en yüksek oran. Yüzde 47’si ise çalışan sayısının arttığını belirtti. Bu da son 10 yılın en yüksek oranı. Buna karşılık CIO’ların etkisinin arttığını söyleyen BT liderlerinin oranı yüzde 8 azaldı.

– Artık teknoloji bütçesinin tamamı BT içinde kalmıyor. ‘Gölge BT’ eğilimi son dört yıldır yükselmeye devam ediyor. Kuruluşların yüzde 44’ünde teknoloji harcamalarının en az onda biri BT departmanı dışında kontrol ediliyor. Tüm katılımcıların üçte ikisi (yüzde 67) BT harcamalarının “yüzde 5’inden fazlasının” kendi departmanları dışında yönetildiğini ifade ediyor.

– CIO görevinin daha stratejik hale geldiğine dair inanış, geçen yıl büyük bir sıçramayla ulaştığı yüzde 71’lik orana göre önemli ölçüde düştü. Neredeyse her 10 katılımcıdan biri (yüzde 9) CIO görevinin daha az stratejik hale geldiğini ve bu durumun, fonksiyonlarının işletme açısından önemli değişiklikler yaratması yerine daha çok “mevcut durumu koruması” şeklinde olduğunu düşünüyor.

– Teknoloji ve strateji tek başına dijital bir vizyona sahip olmada yeterli değil. Dijital liderlerin yüzde 59’u ile müşteri odaklı liderlerin neredeyse yarısı, kuruluşlarında uygun bir kültür olmadığı takdirde dijital stratejilerinin başarısızlığa uğrayacağını düşünüyor.

– Araştırmaya katılan BT liderlerinin yüzde 49’u şu anda özel ya da vekaleten bir CDO’ları bulunduğunu belirtiyor. CDO’su bulunduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 11, bu görevi CIO’nun yürüttüğünü belirtenlerin oranı yüzde 24. CDO’su bulunan kuruluşlar dijital yetkinlikler konusunda daha etkililer.

– Türk şirketlerinin yüzde 52’sinde dijital dönüşüm lideri veya dijital dönüşüm sorumlulukları yüklenmiş bir yönetici var.

– Müşteri odaklı kuruluşlar geçen yıl rakiplerinden daha yüksek bir gelir artışı kaydetti. Gelir artışı oranı küresel ortalamada yüzde 46 ancak müşteri odaklı kuruluşlarda yüzde 57. Benzer bir tabloyu kârlılık konusunda da görmek mümkün. Küresel olarak yüzde 41’lik bir rakiplerle karşılaştırmalı kâr artışına karşılık müşteri odaklı kuruluşların yüzde 52’sinin kârlılığı rakiplerinden yüksek oldu.

– Öte yandan dijital stratejileri konusunda başarılı olan kuruluşlar, müşteriyi sağlam bir şekilde stratejilerinin merkezine alıyor ve teknoloji yatırımlarını, dönüşüm hedeflerinin genel kârlılıkla bağlantılı olmasını sağlayacak yollar buluyor. Dijital teknolojilerin kullanımında etkili olan kuruluşların yüzde 61’i gelirlerinde rakiplerine oranla daha fazla artış sağlıyor.

+ There are no comments

Add yours