Allianz

1890 yılında kurulan Allianz Grup, dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden ve finans hizmeti sağlayıcılarından biri. 142.000’i aşan çalışanı ve faaliyet gösterdiği 70’in üzerinde ülkeyle, 2015 yılında 126 Milyar Euro ile dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biri oldu.

Allianz’ın ihtiyacı neydi?

Allianz, kurum içi iletişimi artırmaya ek olarak; çalışanlarının kendilerini daha iyi ifade edecekleri ve aralarında sinerji oluşturabilecekleri, şirket aidiyetlerini artıracak bir kurum içi iletişim platformu hedefliyordu. Odağında çalışan mutluluğu ve tatmini yer alıyordu.

Simternet nasıl bir çözüm geliştirdi?

SİMTERNET, Allianz Türkiye için sosyal@allianz’ı hayata geçirdi. İçeriğin, web 3.0 dönüşümüyle birlikte kullanıcılar tarafından interaktif biçimde üretilip paylaşılabildiği sosyal@allianz'ın altyapısı, etkileşim, ortak yaratım ve işbirliğinin yaygınlaştırılması amaçları gözetilerek tasarlandı.

Kurum içi iletişimin temel unsurlarını içeren portalın en önemli özelliği merkezinde sosyal ağ olarak konumlandırılmasıdır. Sosyal ağ özellikleri ile Allianz çalışanların kendi profil sayfasını oluşturabileceği ve oluşturdukları profil ile sayfalarında paylaşım yapabilecekleri; yazı, fotoğraf, video, yorum yayınlayacakları bir sistem geliştirildi.

Sosyal ağa ek olarak; CEO ve kurumsal blog, Bi-Mola etkinlik ve aktivitesi sitesi, kurum içi duyurular, haberlerde biz, aramıza yeni katılanlar, bugün doğanlar, foto galeri, video galeri, departman siteleri gibi uygulamalarla hazırlanan portal, Allianz Sigorta çalışanlarının beğenisine sunuldu.

Sonuç:

SİMTERNET’in Allianz Türkiye için geliştirdiği sosyal@allianz; iç iletişim, intranet içerikleri ve teknolojilerinin anlatıldığı Intra.NET Reloaded Konferansı’nda "Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve İçerik Yönetimi" kategorisinde Intra.NET Reloaded büyük ödülünün sahibi oldu.

Allianz yetkilileri, SİMTERNET’in geliştirdiği sosyal@allianz’ın odağına aldığı değerleri şu sözlerle özetledi: “Çalışanların kendileri gibi olmalarına, neyi nasıl yazdıklarına kural, kontrol ve hiyerarşinin değil, sosyal grup dinamiklerinin belirlemesine olanak tanıyan sosyal@allianz, güvene dayalı açık, birleştirici, paylaşımcı ve dışavurumcu bir yaklaşımla yaratıldı”.

  • Intra.NET Reloaded Büyük Ödülü
  • Daha fazla çalışan katılımı
  • Artan şirket içi aidiyet
  • Çalışanların kendilerini ifade etmesiyle ortaya çıkan sinerji
  • Dinamik ve şeffaf bir kurum içi iletişim