Mc'Doanld's

McDonald’s, tartışmasız bir şekilde dünya üzerindeki en güçlü şirketlerden biri. 1940’lı yıllardan itibaren, popüler kültüre damgasını vurmuş olan devasa bir marka. Dünya çapında 33.000’i aşkın restorana sahip.

McDONALD’s’ın ihtiyacı neydi?

Devasa gıda sektörünün dinamiklerine paralel olarak, çalışanları arasındaki iletişimi maksimuma çıkaracak bir kurum içi iletişim portalı hedefleniyordu. Devler ligindeki McDonald’s için maliyetleri azaltacak iç iletişim ve hızlı bilgi akışı temel unsurlardı. Türkiye çapında 6000’e yakın çalışana sahip olan kurum, yıllardır ödün vermediği “Hızlı ve pratik, lezzetli fast food” konumlandırmasını korumayı, temel ilkesi haline getirmişti.

SİMTERNET nasıl bir çözüm önerisi geliştirdi?

SİMTERNET, SharePoint 2013 altyapısı üzerinde geliştirmiş olduğu paket intranet modüllerini, hazır Simternet şablonu kullanarak; Mc Donald’s’ın kurumsal kimliğine göre şekillendirdi. Proje kapsamında iş süreçleri için SAP ve Poldy entegrasyonları gerçekleştirildi.

Sonuç:

McDonald’s çalışanları, SİMTERNET’in geliştirmiş olduğu kurum içi iletişim platformunu kısa bir süre içerisinde benimsedi ve herhangi bir uyum süreci olmadan, rahatlıkla kullandı. İletişimci Modüller sayesine kurum içi bilgi akışı hızlanırken, Araştırmacı Modüller sayesinde, iş ve zamandan tasarruf sağlandı.

  • Türkiye çapında yaklaşık 6000 çalışan arasında çok daha hızlanan bilgi akışı
  • Sektörel kriz anlarında çok daha hızlı harekete geçebilme
  • Bilgiye daha rahat ulaşıldığı için iş ve zamandan tasarruf
  • Azalan maliyetler