Saya Grup

SİMTERNET VE SAYA GRUP İŞBİRLİĞİ:
ŞİRKET İÇİ KATILIM VE SİNERJİYİ ARTIRMA DENEYİMİ

Tarihçesi, 1950’li yıllarda Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde ticari faaliyetlerini sürdüren Sancak Ailesi’ne dayanan Saya Grup, 2006 yılında kuruldu. Ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden biri olma misyonuyla yola çıkan Saya, 2013-2015 yılları arasında çalışan sayısını 3 katına çıkardı. Her yıl cirosunun yaklaşık %5’ini AR-GE’ye ayırmayı hedefliyor.

Saya Grup’un ihtiyacı neydi?

SİMTERNET ve Saya Grup’un işbirliği, 2016 yılında başladı. Çalışan sayısını artıran Saya, projelerini hızlandırmak ve daha verimli çalışmak amacıyla SİMTERNET’le ilerlemeye karar verdi. Saya’nın temel ihtiyacı, sayısı gideren artan çalışanlarının arasındaki iletişimi güçlendirmek, bilgi akışını hızlandırmak ve dolayısıyla performans artışıydı.

SİMTERNET, nasıl bir çözüm önerisi geliştirdi?

Saya Grup ile bünyesindeki Saya Grup, Folkart, Pharmactive ve Volt Motor için kurum içi iletişim portalları üretildi. Farklı lokasyonlarda bulunan Saya Grup çalışanları arasındaki sinerjiyi artırmak için Katılımcı ve Sosyal Modüller’e ağırlık verildi.

İlk olarak, Saya Grup çalışanlarının proje fikirlerini paylaşacakları ve onaylanan projelerin hayata geçeceği Fikir Küpü Modülü hayata geçirildi. Çalışanlar hem öneri sistemleriyle daha katılımcı olacak hem de Sosyal Modüller ile daha keyifli ve pratik bir portalda çalışacaklardı.

Sonuç:

Saya Grup çalışanları, SİMTERNET’in geliştirdiği intraneti hızlı bir şekilde benimsediler. Uyum süreci oldukça kısa oldu. Portalın rahat kullanımı ve güçlü teknolojik altyapısı sayesinde, teknik sorunlar minimuma indi. Fikir Küpü ve Sosyal Ağ Modülleri, Saya çalışanları tarafından ilgiyle karşılandı. Saya çalışanlarının günlük portal ziyaretleri arttı, Fikir Küpü ile birçok fikir, projelendirilme şansını yakaladı.

  • Güçlenen şirket içi iletişim
  • Minimum teknik sorun ile zamandan tasarruf
  • Artan portal ziyaretleri
  • Bireysel katılım ile birçok yeni proje fikri
  • Artan şirket içi aidiyet