Şişecam

Şişecam Topluluğu

81 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Şişecam, 13 ülkede faaliyet gösteriyor. 150 ülkeye ihracat gerçekleştiren bu global oyuncu, yurt içinde 19 ve yurt dışında 25 üretim tesisine; 20.000’den fazla da çalışana sahip. Şişecam’ın ana işkolları düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar.

ŞİŞECAM’ın ihtiyacı neydi?

Yapılan karşılıklı değerlendirmeler ve araştırmalar sonucunda, Şişecam’ın ihtiyaçlarını dikkate alarak; çalışanlar için kolay kullanım ve pratikliği ön planda tutacak, kullanımı özendirecek, sosyal bir platform yaratılarak bilgi paylaşımına olanak verecek ve bilgiye hızlı ulaşım sağlayacak bir portal yapısının gerekliliği saptandı. Bunun yanında portal tasarımının güçlendirilmesi ve hali hazırdaki içeriklerin zenginleştirilmesi de diğer ihtiyaçlar olarak belirlendi.

SİMTERNET, Knowizz hazır intranet önerisiyle nasıl bir çözüm önerisi geliştirdi?

SİMTERNET ekibi Şişecam’ın ihtiyaçlarını baz alıp, geliştirme ve proje yönetimi deneyimlerini de projeye katarak; tam kapsamlı ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunan, etkileşimi artıracak bir portal geliştirdi.

  • Portal alt yapısında Knowizz hazır intranet portal çözümü kullanıldı.
  • İçerikler, kullanıcıya özel, kolay erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirildi. Kurumsal hafızanın korunması amacıyla, bilgi mimarisi güncellendi.
  • Şirket ve çalışan arasında interaktif bir paylaşım platformu oluşturabilmek için gerekli iletişim araçları ve uygulamaları geliştirildi.
  • Kullanıcı deneyimini sezgisel yollar ile artıracak arayüzler tasarlandı.
  • Portal mobil uyumlu hale getirildi.

SONUÇ

  • 21.000+ kullanıcı
  • 7.000 ortalama günlük tekil ziyaretçi
  • 50.000+ günlük bağlantı tıklama sayısı
  • Önceki portala göre %65 oranında artan katılım ve paylaşım

Şişecam, SİMTERNET’in intranet çözümü sayesinde iç iletişiminde kayda değer gelişmeler elde etti. Bu kurum iç portal, Şişecam çalışanlarının sıklıkla ziyaret ettiği dijital bir alan haline geldi.

Şişecam, SİMTERNET’in başarı hikayelerinden sadece biri. Siz de kurumunuz için daha hızlı bir iş akışı, daha etkili işbirlikleri ve daha sağlıklı bir iç iletişim planlıyorsanız, gelin size özel intranet çözümlerimizle, kurumunuz için en iyisini birlikte keşfedelim.